Анита Николоска има завршено студии во 2014 година на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде се стекнува со две дипломи и титула Магистер по право од областа на инстелектуална сопственост, програма со двојна диплома со Центар за студии за интелектуална сопственост, Стразбур, Франција. Како дел од тимот во Адвокатската канцеларија Филип Медарски започнува со работа во Март 2022 година. Таа е специјализирана во областа на граѓанското право, а воедно е и застапник во областа на индустриска сопственост.
nikoloska@medarskilaw.com