Александра има завршено постдипломски студии по меѓународно право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2005 година започнува со практицирање на правото во Основен суд Скопје 1 Скопје. 2010 година, во рамки на адвокатско друштво станува стручен соработник, каде од 2011 година продолжува како адвокат.  Како дел од тимот во Адвокатската канцеларија Филип Медарски е од 2020 година. Таа е специјализирана и застапува во областа на граѓанското право.
milosevska@medarskilaw.com

ШТО РАБОТИМЕ

Адвокатска канцеларија Филип Медарски од Скопје работи во следните области: кривично право, граѓанско право, слобода на изразување, трговско право, трудово право, административно право, даночно право, корпоративно право, стечај, ликвидација, трансформација на друштва, присоединување, спојување, раздвојување на трговски друштва, странски инвестиции, енергетика, концесии, облигациони односи, Европски суд за човекови права, како и сите оние правни проблеми со кои што се соочуваат нашите клиенти