Има завршено постодпломски студии од областа на граѓанско материјално и граѓанско процесно право. Во 2016 година започнува како практикант кај Адвокат Филип Медарски, а од 2018 година како Адвокат. Таа е специјализирана во областа на граѓанското право, а воедно е и застапник во областа на индустриска сопственост. Адвокат Бојана Давитковска, исто така има завршено специјализирана обука за застапување на малолетни лица, согласно Законот за правда за деца.
davitkovska@medarskilaw.com