Во 2009 година дипломира на Правниот Факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје и веднаш започнува со практицирање на правото.

Во 2011 година започнува да работи како стручен соработник, а од 2013 година како адвокат. 

Во 2020 година започнува со работа кај Адвокат Филип Медарски од Скопје. Специјализирана е во повеќе области од правото, посебно во делот за стопанско, граѓанско,деловно,управно и енергетско право.
cacanoska@medarskilaw.com