e запишан на Мастер студии на катедрата по граѓанско право на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје. Во февруари 2018 година започнува со работа како практикант кај Адвокат Филип Медарски. Негова област на работа е граѓанското право .
ivanoski@medarskilaw.com