Лице одговорно за канцелариските и финансиските активности во фирмата.
manojloska@medarskilaw.com